Adam Wiesław Kulik

O mnie

Adam Wiesław Kulik

Poeta – Prozaik – Twórca Filmów

Adam Wiesław Kulik

Urodziłem się na wschodnim pograniczu, w Tomaszowie Lubelskim. Od lat chłopięcych fascynowały mnie  historia i literatura. Po ukończeniu studiów polonistycznych na UMCS w Lublinie poświęciłem się robocie literackiej, pracując jednocześnie w Wojew. Domu Kultury w Zamościu. W latach 80. XX wieku sporo szumu narobiła moja niekonwencjonalna powieść pt. Lot, wydana przez SW Czytelnik (1985). Część krytyki zaklasyfikowała jako skandalizującą, epatującą nadmiarem scen erotycznych. Otrzymałem za nią Nagrodę Bolesława Prusa. Powieści  Lot i wydana kilka lat później Gra (1993), leżą w nurcie prozy eksperymentalnej, afabularnej, jednak rozliczającej w sposób bezkompromisowy polską rzeczywistość lat 70. i bezdech, traumę stanu wojennego.  W 1976 r. założyłem i przez 7 lat opiekowałem się  grupą młodych poetów o nazwie Zamoście.

Adam Wiesław Kulik

Po kilkuletniej przygodzie w lubelskich tygodnikach społeczno-kulturalnych trafiłem do Lubelskiego Ośrodka TV (1991) , gdzie pracowałem do 2016 r.. Nieprzerwanie fascynuje mnie Ściana Wschodnia, jej różnobarwny konglomerat kultur, narodowości i religii. Odbieram ją w sposób autochtoński. W telewizji zrealizowałem ok. 300 filmów edukacyjnych, dokumentalnych, reportaży i felietonów w większości odnoszących się do ziem i ludzi pogranicza – artystów (Mikołaj Rey, Szymon Szymonowic, Leon Wyczółkowski, Władysław Czachórski, Henryk Sienkiewicz, Artur Grottger, Jan Bułhak, Edward i Julia Hartwigowie), naukowców (Irena Sławińska), historyków (Zygmunt Klukowski), którzy tutaj się urodzili lub tworzyli. Z satysfakcją wyszukuję twórców wybitnych, których lekkomyślnie zapomnieliśmy spychając do lamusa, dostępnego jedynie dla naukowców.

Stąd  realizacje filmów o Karolu Lipińskim („Zapomniany wirtuoz”, „Lipiński w Dreźnie”) – największym polskim kompozytorze przed Chopinem, Franciszku Lesslu („Zapomniana muzyka”) – najwybitniejszym pianiście i kompozytorze utworów fortepianowych epoki przed chopinowskiej, czy Józefie Ignacym Kraszewskim („Wielki zapomniany”, „Uwikłany w historię”) – nie autorze powieści, lecz wybitnym intelektualiście europejskim  i czołowym sowietologu swojego czasu. Jestem autorem  cyklów: „Pogranicze”, „Browary Polskie”, „Z biegiem Bugu”, „Barwy Jawy”, „Bali – magia tropików”, filmów historycznych, m.in. „Goci z Kotliny Hrubieszowskiej”,”Śladami bohaterów „Ogniem i mieczem”, „Bastiony Rzeczpospolitej”, „Poczta Polska”. Dzięki Jerzemu Lewczyńskiemu odkryłem i spopularyzowałem dorobek Feliksa Łukowskiego, kresowego fotografa, którego dokumentalny zbiór fotografii z lat 30.-60. XX wieku zaliczany jest dzisiaj do kilku najcenniejszych w Polsce (filmy „Zostały tylko fotografie”, „Fotografowie prowincjonalni”).. Odrębną grupę stanowią filmy o mniejszościach narodowych: „Ormianie polscy”, „Dzicy wojownicy stepu” (o polskich Tatarach), „Na granicy światów” (o Karaimach w Polsce i na Litwie), filmy o prawosławnych („Święty Onufry”, „Nadbużańskie misterium”), grekokatolikach („Unickie cerkwie pogranicza”) i polskich Żydach („Żydowskie miasto w Lublinie”).

Wyróżnienia

Nagrody: Bolesława Prusa (1986), Polcul Foundation (1992), Nagroda Artystyczna Miasta Lublin (2008) oraz nagrody na międzynarodowych festiwalach filmów telewizyjnych w Łucku (2006) i Częstochowie (2011). Książce Leśmian, Leśmian… przyznano wyróżnienie w 49. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2008. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018).